Biologiczne oczyszczalnie ścieków ze złożem

NOWOŚĆ NA POLSKIM RYNKU!

conplast Biologiczna oczyszczalnia KiwiTreat TM – CONPLAST z osadem czynnym

Zaprojektowana i stosowana w Nowej Zelandii, produkowana teraz w Polsce przez firmę CONPLAST.

System chroniony patentem Nr P391969, wzór użytkowy W-119215.

 

KiwiTreat - Conplast

Prezentowana oczyszczalnia biologiczna:

  • spełnia warunki wynikające z rozporządzenia RM z dnia 8 lipca 2004 roku (Dz U. Nr.168/2004, poz 1763)
  • jest łatwa w obsłudze
  • ma bardzo małe wymagania w zakresie prac konserwacyjnych i serwisu
  • może być stosowana na obszarach pozostających pod szczególną ochroną
  • jest zaprojektowana do pracy ciągłej w sposób niezawodny.

 

Zdolność przepustowa oczyszczalni wynosi 1600 litrów/dobę. Stosując urządzenie napowietrzające KiwiTreat, możemy wykonać oczyszczalnie dla zadecydowanie większej ilości użytkowników (motele, stacje benzynowe, małe osiedla, szkoły itp.). Może być zastosowana do oczyszczania ścieków z wykorzystaniem istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba).

 

conplast Schemat działania biologicznej oczyszczalni KiwiTreat TM – CONPLAST

 

schemat działania oczyszczalni Kiwi Treat tm

 

(0) wlot fekaliów do oczyszczalni KiwiTreat TM - CONPLAST, (1) komora fermentacyjna pierwsza, (2) komora fermentacyjna druga,
(3) filtr biologiczny, (4) komora napowietrzania, (5) komora klarowania, (6) pompa, (7) system napowierzania KiwtTreat TM -CONPLAST,
(8) złoże rozrostu bakterii, (9) kominek napowietrzenia systemu KiwiTreat -CONPLAST, (10) zbiorniki oczyszczalni KiwiTreat z polietylenu PEHD, (11) ujście oczyszczonych ścieków do studni chłonnej, drenażu rozsączającego, rowu lub pompowni nawadniającej grunt.

 

Schemat obrazuje funkcje poszczególnych komór i sposób ich działania.

W komorze (1) fermentacyjnej następuje zmniejszenie zanieczyszczeń organicznych. Większość nierozpuszczalnych odpadów i tłuszczy pozostaje w pierwszej komorze. Ścieki uwolnione od substancji stałych i tłuszczy przepływają do następnej komory fermentacyjnej (2), w której usuwane są znaczne ilości azotu oraz związków azotowych.

Zainstalowanie filtra biologicznego (3) w jeszcze większym stopniu poprawia jakość ścieków przed fazą napowietrzania. Dzieje się tak dzięki dalszemu zredukowaniu ilości substancji stałych w wstępnie oczyszczonych ściekach. Filtr pomaga również wyrównać objętość ścieków wprowadzonych do systemu KiwiTreat TM-CONPLAST. Napowietrzanie odbywa się w drugim zbiorniku podzielonym na dwie komory (4)(5). W komorze (4) umieszczone są pakiety złoża czynnego (8) o dużej powierzchni, na których wytwarza się biomasa. Pompa (6) pompuje ścieki przez urządzenie napowietrzające KiwiTreat TM-CONPLAST (7), gdzie następuje pełne napowietrzenie ścieków w całej objętości.

Część napowietrzonych ścieków powraca do pierwszego zbiornika, do komory (1)(2), aby wspomóc redukcję zanieczyszczeń w całej objętości. Proces napowietrzania odbywa się cykliczne (15 minut napowietrzania, 45 minut postoju). Jeżeli oczyszczalnia jest mało eksploatowana (np. w czasie wyjazdu wakacyjnego), istnieje możliwość zmniejszenia cykliczności napowietrzania.

 

conplast Przykład wykorzystania reaktora biologicznego z osadem czynnym KiwiTreat-Conplast do budowy oczyszczalni z wykorzystaniem istniejącego szamba.

W gospodarstwach posiadających szczelny i dobry zbiornik bezodpływowy ścieków bytowych, można wykorzystać go i zbudować oczyszczalnię z osadem czynnym. W tym celu należy zainstalować za szambem studzienkę z filtrem oraz reaktor biologiczne KiwiTreat-CONPLAST. Oczyszczone ścieki , można odprowadzić do studni chłonnej, drenażu rozsączającego lub rowu melioracyjnego.

Schemat oczyszczalni biologicznej

conplast Parametry oczyszczonych ścieków:

Biologiczne czyszczalnie KiwiTreat TM - CONPLAST poprawnie zainstalowane i eksploatowane osiągją natępujące parametry:

  • BZT5 nie więcej niż 20 mg/litr
  • Zawiesiny nie więcej niż 30 mg/litr.

 

conplast Osadnik gnilny - wymiary

Biologiczna oczyszczalnia Kiwiteat osadnik gnilny

Biologiczna oczyszczalnia Kiwiteat reaktor biologiczny

 

 

Zobacz jak prawidłowo użytkować przydomową oczyszczalnię ścieków.