• Przydomowa oczyszczalnia ścieków z tradycyjnym drenażem rozsączającym na kamieniu:

  • Osadnik gnilny przydomowej oczyszczalni CONPLAST z filtrem doczyszczającym (złoże koksowe)
   Cena netto 2.050 zł +23% VAT
  • Studzienka rozdzielcza drenażu + rury drenażowe + geowłóknina + kolanka i kominki napowietrzające (komplet do przydomowej oczyszczalni ścieków dla 2-3 osób z osadnikiem gnilnym CONPLAST)
   Cena netto 500 zł + 23% VAT (dobre warunki gruntowe !)
  • Studzienka rozdzielcza drenażu + rury drenażowe + geowłóknina + kolanka i kominki napowietrzające (komplet do przydomowej oczyszczalni ścieków dla 4-6 osób z osadnikiem gnilnym CONPLAST)
   Cena netto 700 zł + 23% VAT (dobre warunki gruntowe !)

   Inne rodzaje drenaży projektujemy i wyceniamy indywidualnie (2H-Wbox, tunele rozsączające)
 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym


  (mechaniczne napowietrzanie KiwiTreatTM-CONPLAST)
  Cena netto 8.500 zł +23 %VAT
 • Zbiornik bezodpływowy z PEHD (małe szambo)

  2400 litrów
  Cena netto 1.900 zł +23% VAT
 • Zbiornik z PEHD na wody deszczowe

  2400 litrów
  Cena netto 1.900 zł + 23%VAT
 • Przydomowe przepompownie ścieków:

  Z uwagi na każdorazową potrzebę dostosowania przydomowej przepompowni do istniejących wymagań - większość przypadków wymaga indywidualnej kalkulacji. Kilka przykładowych rozwiązań:


  • Przepompownia zbudowana na studzience fi 800x2150 mm z pokrywą z polietylenu, z pompą jednofazową z rozdrabniaczem firmy OMNIGENA typ WQ15-7-1,1 zawieszaną na belce ze stali nierdzewnej za pomocą szybkozłącza z zaworem zwrotnym kulowym, zawór odcinający, złączki. Sterowanie - pływak na pompie załączy i wyłączy pompę, drugi pływak zawieszony wyżej załączy sygnalizację dźwiękowo świetlną w przypadku zablokowania pompy.
   Cena takiego kompletu 3700 zł + 23% VAT.
  • Przepompownia zbudowana na studzience fi 800x2150 mm z pompą jak wyżej stojącą na dnie studzienki, rura tłoczna wyprowadzona pod pokrywę studzienki, zawór odcinający PCV 2", złączki. Sterowanie jak wyżej.
   Cena takiego kompletu 2900 zł +23%VAT.
  • Przepompownia fi 800x2150 mm z pompą jednofazową z wolnym przepływem firmy EBARA typ DW VOX100 zawieszana na belce za pompcą szybkozłącza ZZM2".Cena takiej przepompowni 4900 zł +23% VAT.
  • Przepompownia fi 800x2150 mm. Z pompą wyporową firmy INWAP typ ORKA 5/4".
   Cena takiej przepompowni 6300zł + 23% VAT.

   Wykonamy przepompownię z każdą inną pompą wg. uzgodnień.
 • Studzienki przydomowych przepompowni ścieków z PEHD

  • Studzienka przydomowej pompowni fi 800x1800 z pokrywą z polietylenu
   Cena netto: 1400 zł + 23% VAT
  • Studzienka przydomowej pompowni fi 800x2150 z pokrywą z polietylenu
   Cena netto: 1500 zł + 23% VAT
  • Studzienka przydomowej pompowni fi 1000x2200 z pokrywą z polietylenu
   Cena netto: 1800 zł +23% VAT
  • Studzienka przydomowej pompowni fi 650x1540 z pokrywą z polietylenu
   Cena netto: 900 zł +23% VAT
 • Nadstawki podwyższające studnie pompowni ścieków

  • Nadstawka studni pompowni ścieków fi 650x260 mm
   Cena netto: 150 zł + 23% VAT
  • Nadstawka studni pompowni ścieków fi 650x360 mm
   Cena netto: 170 zł + 23% VAT
  • Nadstawka studni pompowni ścieków fi 650x540 mm
   Cena netto: 200 zł +23% VAT
  • przyspawanie nadstawki do studni pompowni ścieków drutem PEHD za pomocą ekstrudera („spawarki”)
   Cena netto: (za szt. Spawu) 25 zł +23% VAT
 • Obudowy studni wierconej / studni rozdzielczej kolektorów dolnego źródła pompy ciepła


  • 3D - obudowa studni wierconej / studnia rozdzielczy kolektorów dolnego źródła pompy ciepła
   Cena netto 1.250 zł +23% VAT
  • 1D - obudowa studni wierconej / studnia rozdzielczy kolektorów dolnego źródła pompy ciepła
   Cena netto 900 zł +23% VAT
  • Wspawanie w dnie obudowy studni 3D lub 1D króćca z rury PE pod manszetę uszczelniajacą fi 160mm
   Cena netto 35 zł +23% VAT
  • Wspawanie w dnie obudowy studni króćca z rury PEHD fi 200mm
   Cena netto 55 zł +23% VAT
  • Odwiert w studni + gumowa dławica pod rurę PE fi 32, 40, 63mm
   Cena netto za sztukę 10 zł + 23% VAT
  • Manszeta uszczelniająca studnię 3D lub 1D z rurą studni wierconej wraz z nierdzewnymi opaskami
   Cena netto za manszetę do uszczelnienia rury fi 110mm 60 zł +23% VAT
   Cena netto za manszetę do uszczelnienia rury fi 150mm 70 zł + 23% VAT