conplast Poniżej prezentujemy uproszczony instruktaż montażu oczyszczalni 2H W-BOX CONPLAST

Wszystkie niezbędne instrukcje i rysunki techniczne oraz inne pliki do pobrania znajdują się tutaj >>

 

 

 

1
  1. Przy wyjściu z budynku rury kanalizacyjnej instalujemy rewizję. Zalecane jest, aby wyjście było umiejscowione na głębokości około 30 cm.
2
  2. Rurę doprowadzającą ścieki do osadnika gnilnego poziomujemy ze spadkiem nie większym niż 1-3% (1-3 cm na metrze).
4
  4. Za pomocą koparko-ładowarki lub pasów osadzamy osadnik w wykopie.
5
  5. Łączymy osadnik z rurą doprowadzającą. Sprawdzamy, czy osadnik jest wypoziomowany.
6
  6. Przed zasypaniem osadnik zalewamy wodą do poziomu wylotu. Zalany osadnik gnilny zasypujemy ziemią, zwracając uwagę, żeby nie było kamieni, które mogłyby uszkodzić osadnik!
7
  7. Łączymy osadnik gnilny ze studzienką rozdzielczą. Starannie zagęszczamy grunt i poziomujemy studzienkę. Dla sprawdzenia, czy jest dobrze wypoziomowana, wlewamy do studzienki wodę i sprawdzamy, czy rozpływa się równomiernie do trzech otworów wylotowych. Zamykamy studzienkę pokrywą i zabezpieczamy otwory wylotowe, tak aby przy dalszych czynnościach nie zanieczyścić ich piaskiem.

  8. Zgodnie ze schematem wykonujemy dalszy wykop pod drenaż, instalując rury rozgałęziające i kolanka pod nitki drenażowe.
9
  9. Wykonujemy kolejno wykopy pod nitki drenażowe. W przypadku gruntu słabo przepuszczalnego wybieramy więcej rodzimego gruntu (30-60 cm) i zastępujemy go żwirem, kamieniem płukanym lub tłuczonym.
10
  10. Dno wykopu zagęszczamy i poziomujemy ze spadkiem 0,5-1,0% o 30 cm głębiej od poziomu wyprowadzonych rozgałęzień nitek drenażowych.
11
  11. Osadzamy pakiet w wykopie i sprawdzamy, czy jest prawidłowo wypoziomowany.
11


12
  12. Przygotowujemy pakiety 2H CONPLAST, układając boczne rurki rozprowadzające w zagłębieniach pakietu.
13
  13. Na pakiecie układamy główne rury drenażowe otworami do dołu w odpowiedniej kolejności – A1, A2, A3, A4 (rury są oznakowane i różnią się od siebie!).
14
  14. Na końcu nitek drenażowych instalujemy kolanka i rury napowietrzające z kominkami.
15
  15. Przygotowaną nitkę drenażową przykrywamy geowłókniną i obsypujemy ziemią. Do momentu zasypania pakietów całość należy zasypywać ręcznie!!!
16
  16. Zasypujemy całą wykonaną instalację i dodajemy do osadnika inicjującą dawkę bakterii.